Bestyrelsen

Foreningen Eventure har en siddende bestyrelse, som er med til at beskrive de fremadrettede mål for foreningen samt forvalte generalforsamlingens intentioner, som de fremgår i foreningens vedtægter.

 

Mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer har flere gange opholdt sig ved projektet i Zambia og har derfor et detaljeret kendskab til de behov, som findes hos stedets daglige ledere, de frivillige og de lokale elever. Bestyrelsen er meget engageret i foreningens støtteprojekter og deler den idealisme og det værdisæt, som projekterne indeholder og afspejler.

 

Bestyrelsen arbejder ganske frivilligt og uden årlige gaver eller salærer af nogen art.

 • Steen Hvidt
  Bestyrelsesformand
 • Kasper Olsen
  Bestyrelsesmedlem
 • Thomas Vester
  Bestyrelsesmedlem
 • Glenn Mott
  Bestyrelsesmedlem
 • Henrik Jensen
  Bestyrelsesmedlem