Bestyrelsen

Foreningen Eventure har en siddende bestyrelse, som er med til at beskrive de fremadrettede mål for foreningen samt forvalte generalforsamlingens intentioner, som de fremgår i foreningens vedtægter.

 

Mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer har flere gange opholdt sig ved projektet i Zambia og har derfor et detaljeret kendskab til de behov, som findes hos stedets daglige ledere, de frivillige og de lokale elever. Bestyrelsen er meget engageret i foreningens støtteprojekter og deler den idealisme og det værdisæt, som projekterne indeholder og afspejler.

 

Et enkelt bestyrelsesmedlem aflønnes for sin fuldtidsindsats. Resten arbejder ganske frivilligt og uden årlige gaver eller salærer af nogen art.

 • Steen Hvidt
  Bestyrelsesformand
 • Thomas Vester
  Bestyrelsesmedlem
 • Glenn Mott
  Bestyrelsesmedlem
 • Henrik Jensen
  Bestyrelsesmedlem
 • Aske Kornum A.
  Bestyrelsesmedlem