Frivillig på Northern Star Academy

 • Frivillige Eventure
  Underviser

  Som underviser på Northern Star Academy har du mulighed for at undervise vores engagerede elever, samtidig med at du deler tanker og idéer med de øvrige kompetente undervisere i dit team. Du får et reelt ansvar og et stort råderum til at planlægge undervisningen, som du ønsker, den skal være. Du vil opleve, at dit ophold på skolen byder på positive, men udfordrende situationer, som vil udvikle dig fagligt såvel som personligt. Det er ikke alene skolens elever, som lærer fra dig; du lærer ligeledes en masse om dig selv og afprøver faglige tiltag uden nogen formelle krav om specifikke resultater. Det vigtigste er, at du og eleverne har det sjovt og lærer undervejs.

 • Frivillige Eventure
  Vores pensum

  På Northern Star Academy bekymrer vi os ikke om ministeriets ”curriculum” og forventninger til det faglige indhold. I stedet har vi udviklet et alsidigt dannende skoleforløb for vores elever, som forhåbentlig både skaber gode studerende og hele mennesker. Vores grundtanke er, at eleverne skal have det sjovt, mens de er på skolen, for på den måde at vække deres appetit for at lære og fortsætte i uddannelsessystemet. Vi har erfaret, at et spændende og inspirerende ophold på Northern Star Academy er med til at tænde elevernes lyst nysgerrighed, som inspirerer dem til at forfølge deres drømme.

  Se en oversigt over skoleåret HER

 • Frivillige Eventure
  Hovedunderviser eller hjælpelærer

  Til hvert af de seks moduler søger vi 1-2 hovedundervisere, som har en relevant faglig baggrund til at strukturere modulets gennemgående temaer og sikre en god faglig progression gennem hele modulet. Derudover har vi også brug for hjælpelærere, som kan støtte hovedunderviserne og undervise i udvalgte emner. Som hjælpelærer skal du have en god faglig forståelse for modulets emne, men du vil ikke blive ansvarlige for det overordnede forløb og indhold.

 • Frivillige Eventure
  Tidsperiode

  Hvis du ønsker at blive underviser på Northern Star Academy, er det vigtigt, at du har tid til at være i Zambia i 8 uger. Alle undervisere skal nemlig som minimum være tilknyttet 2 af skoleårets 3-ugers moduler samt ankomme en uge før modulets start for at planlægge og forberede modulets forløb med de øvrige undervisere. Hvis du er interesseret, er det også muligt at blive til flere af modulerne.

 • Frivillige Eventure
  Idrætslærer

  Gennem hele skoleåret har eleverne sport hver eneste dag. Derfor skal vi også bruge kompetente idrætslærere, som kan præsentere forskellige sportsgrene for eleverne, undervise i kroppens anatomi, lære eleverne at svømme og meget mere. Som idrætslærer kan du enten få ansvaret for et halvt skoleår, eller du kan komme i en kortere periode og supplere den hovedansvarlige inden for lige netop dit kompetenceområde.