BLS Invest

BLS Invest

Som investeringsselskab er BLS Invest vant til at se muligheder og slå til, når muligheden byder sig. På samme måde har de grebet chancen i Zambia, og med deres donation til skolens første leveår har de gjort livet bedre for alle skolens elever og hjulpet projektet mod et vellykket første skoleår.