Projektpartner

Bag Eventures udviklingsprojekter står en projektpartner og samarbejdet er afgørende for projektets langsigtede succes

Foreningen Eventure opfører udviklingsprojekter med danske erhvervspartnere, som ønsker at starte et projekt med en dygtig driftspartner som er garant for projektets udvikling og positive indvirkning på lokalmiljøet.  En sådan erhvervspartner er en projektpartner. Projektpartneren engagerer sig i forløbet og er med til at tage de første spæde skridt mod et nyt og stærkt projekt. Partnerens økonomiske indskud giver arbejdsro så vi kan fokusere på det, vi er bedst til: Nemlig at opbygge udviklingsprojekter, der skaber reel udvikling i deres nærområde. Eventure dækker egne administrationsomkostninger igennem erhvervelse af danske unge frivillige, som vokser gennem deres ophold med Eventure og bidrager med høj energi og kommunikation under projektets opførelse.

Eventure tilbyder de nødvendige kompetencer, et solidt netværk og administration til sine projektpartnere, som alle er private danske virksomheder med nærværende ledere eller ejerkredse. Virksomhederne er ambitiøse, stiller krav til deres langsigtede CSR-arbejde og kræver en vedvarende indflydelse i arbejdet – og dét får de med Eventure som partner.

Foreningen Eventure er en idealistisk samarbejdspartner med grønne idealer og fokus på udvikling for danske og lokale unge i special-designede miljøer, opbygget fra grunden. Samtidig er det foreningens ønske at gøre op med den traditionelle donationskultur og i stedet skabe et reelt samarbejde med erhvervspartneren i front.

Samarbejdsgrundlag

Samarbejdets karakter og de grundlæggende målsætninger er altid veletablerede, inden de første skridt mod opførelsen af et nyt projekt tages. Den juridiske struktur er enkel: Ejerskabet på det fysiske projekt ligger 100% hos projektpartneren (eller projektpartnerne) og ikke hos foreningen! Der er derfor ikke tale om en donation, men i stedet en investering, og Eventure udgør den ideelle partner til både byggeproces, drift og udvikling af projektets virke. Brugsretten til de fysiske faciliteter tildeles Eventure med transparente klausuler. Samtidig forpligter projektpartneren sig til at understøtte projektet økonomisk de første tre år, så arbejdet bygger på et sikkert fundament – præcis som i ethvert sundt samarbejde.

Ridderne om det runde bord

Dørene er altid åbne for støtte eller engagement fra andre virksomheder med sunde profiler, og netop fordi brugsretten ligger hos Eventure, som står uden for ejerskab og økonomiske interesser, kan alle indkomne bidrag placeres efter bidragsyderens ønsker og målrettes specifikke resultater i processen.

Alle involverede parter brænder for projektet, og engagementet skaber et sundt netværk på tværs af virksomhederne. Modellen grundlægger CSR-fællesskaber på tværs af danske bygrænser og repræsenterer synlig handlekraft og tydelige værdisæt for alle.

Masser af værdi

Vi er ikke et sekund i tvivl om, at rollen som projektpartner ikke kun er et envejsforetagende. Her har vi samlet nogle af de ting, vi kan se, skaber værdi for vores eksisterende partnere:

  1. Intern virksomhedskultur: Alle i virksomheden får mulighed for at tage udgangspunkt i et konkret og håndgribeligt projekt og derigennem udvikle en virksomhedskultur med gode værdier og stærke ambassadører.
  2. Branding: Projektets hverdag dokumenteres løbende i billede og tekst, som sponsoren frit kan benytte i egne markedsføringskampagner.
  3. Målrettet ulandsbistand: Hos Eventure garanterer vi overensstemmelse mellem ord og handling, og som sponsor vil det være tydeligt for dig, hvordan og hvornår dit bidrag bliver brugt.
  4. Værditilførsel gennem produkter: På nogle af Eventures projekter er der mulighed for at skabe merværdi gennem særprodukter, som fremstilles lokalt og kan passes ind i sponsorens produktlinje.
  5. Eventures frivillige: Vi har haft mere end 700 danske frivillige gennem systemet, siden vi startede første projekt op i 2010. Derfor har vi et kæmpe netværk af stærke danskere i alle aldersgrupper, som er spredt over hele landet – både geografisk og professionelt.
  6. Netværksmuligheder: Som projektpartner indgår du naturligt i et fællesskab med Eventures øvrige sponsorer, og med foreningens projekter som fælles værdi- og referenceramme er der rig mulighed for at udbygge netværket i Danmark.

Læs mere om:

Samarbejdsgrundlag

Altan.dk