Samarbejdsgrundlag

Vi har efterhånden prøvet det flere gange: At rejse til en ny verdensdel for at udse os et stykke land til vores næste projekt

Derfor har vi udviklet et ret skarpt blik for, hvordan tingene kan komme til at blive – også selvom vi sejler ind til en strand fyldt med siv og store sten og opgaven synes umulig. Når vi starter et nyt projekt, rejser vi derfor ud på egen hånd først og sonderer terrænet, bogstaveligt talt. Når vi har fundet et passende område, inviterer vi projektpartneren med, så vi i fællesskab kan beslutte, om det udvalgte land er passende for vores fælles udviklingsprojekt. 

Projektpartneren køber landet, men overskriver brugsretten til foreningen Eventure, så længe det fælles udviklingsprojekt er aktivt og lever op til de aftaler, der i fællesskab er lavet.

Udover at købe landstykket forpligter projektpartneren sig til at understøtte projektet økonomisk de første tre år. Budgettet dækker som udgangspunkt både materialeindkøb og daglig drift under hele opbygningsfasen (infrastruktur). Det er dog muligt at invitere andre virksomheder med rundt om bordet, således at flere projektpartnere dækker udgifterne til opførslen af et konkret byggeprojekt. Disse virksomheder finder Eventure og projektpartneren i fællesskab. Forinden denne proces har vi lavet budgetter, tidslinje, målsætninger og det oprganisatoriske og juridiske grundlag er på plads. 

 

Læs mere om:

Altan.dk