Indkaldelse til generalforsamling

Tilbage til nyhedsoversigt
Indkaldelse til generalforsamling
20/10/2014

Foreningen Eventure indkalder til generalforsamling torsdag den 27. november på Cafe Globen, Turesensgade 2B, 1368 København K. Mødet starter officielt kl. 15.30 og varer frem til ca. kl. 17.30. Vi opfordrer dog til, at alle deltagere samles cirka en halv time før mødets start.

 

I henhold til foreningens vedtægter følger mødet denne dagsorden:

• Valg af dirigent
• Valg af referent
• Godkendelse af formandens (foreningens) beretning
• Godkendelse af regnskab
• Godkendelse af budget og godkendelse af nye kontingentsatser
• Godkendelse af minimumssatser for medlemstyper
• Valg af bestyrelse
• Indkomne forslag
• Eventuelt

Traditionen tro vil vi gerne invitere foreningens venner til at deltage i en åben debat vedrørende foreningens fremtid i samme tidsrum.

 

Fristen for tilmelding og indkomne forslag til dagsordenen er d. 13. november 2014.

Tilmelding skal ske til Aske Kornum Andersen:
Mail: aske@eventure.dk
Telefon: 51228152

Flere nyheder fra Eventure