Bestyrelsen

En stærk bestyrelse - med jord under neglene

Foreningen Eventure har en siddende bestyrelse, som er med til at beskrive de fremadrettede mål for foreningen samt forvalte generalforsamlingens intentioner, som de fremgår i foreningens vedtægter.

Alle bestyrelsens medlemmer har flere gange opholdt sig ved projektet i Zambia og har derfor et detaljeret kendskab til de behov, som findes hos stedets daglige ledere, de frivillige og de lokale elever. Også Projekt Nicaragua har haft besøg af flere bestyrelsesmedlemmer allerede. Bestyrelsen er meget engageret i alle foreningens støtteprojekter og deler den idealisme og det værdisæt, som projekterne indeholder og afspejler.

Et enkelt bestyrelsesmedlem aflønnes for sin fuldtidsindsats. Resten arbejder ganske frivilligt og uden årlige gaver eller salærer af nogen art.

  • Bestyrelsen Steen Hvidt Bestyrelsesformand
  • Bestyrelsen Thomas Vester Bestyrelsesmedlem
  • Bestyrelsen Glenn Mott Bestyrelsesmedlem
  • Bestyrelsen Henrik Jensen Bestyrelsesmedlem
  • Bestyrelsen Lars Otte Bestyrelsesmedlem