Efterskolen

Bliv underviser på efterskolen Northern Star Academy

Efterskolen
Learning community

Et nøgleord, der dækker vores vision for undervisningen er ”learning community”, der på dansk er oversat til et læringsfællesskab. “Et læringsfællesskab er en inkluderende gruppe af mennesker, der motiveres af en fælles læringsvision, og som støtter og samarbejder med hinanden og sammen lærer nye og bedre tilgange.”  Sammen med lokale ansatte planlægger og udfører I undervisningen i de forskellige moduler. Rammerne er sat af Eventure, men indenfor rammerne får du får et reelt ansvar og et stort råderum til at planlægge undervisningen. Du vil opleve, at dit ophold på skolen byder på positive, men udfordrende situationer, som vil udvikle dig fagligt såvel som personligt. Det er ikke alene skolens elever, som lærer fra dig; du lærer ligeledes en masse om dig selv og afprøver faglige tiltag uden nogen formelle krav om specifikke resultater. Det vigtigste er, at du og eleverne har det sjovt og lærer af hinanden undervejs. Stort set alle tidligere undervisere har udtrykt stor glæde over, hvor engagerede og lærelystne eleverne er.

 

Efterskolen
Det skal være sjovt

På Northern Star Academy bekymrer vi os ikke om ministeriets curriculum og forventninger til det faglige indhold. I stedet har vi udviklet et alsidigt dannende skoleforløb, der kan inddrages som inspiration, som både skaber gode studerende og hele mennesker. Vores grundtanke er, at eleverne skal have det sjovt, mens de er på skolen, for på den måde at vække deres appetit for at lære og fortsætte i uddannelsessystemet. Vi har erfaret, at et spændende og inspirerende ophold på Northern Star Academy er med til at tænde elevernes nysgerrighed, som inspirerer dem til at forfølge deres drømme.

Efterskolen
Tidsperiode

Hvis du ønsker at blive underviser på Northern Star Academy, er det vigtigt, at du har tid til at være i Zambia i otte uger. Alle undervisere skal nemlig som minimum være tilknyttet 2 moduler samt ankomme en uge før modulets start for at planlægge og forberede modulets forløb med de øvrige undervisere. Hvis du er interesseret, er det også muligt at blive til flere af modulerne. Ankomstdatoer i 2021 er 20. september og 18. oktober. Se ankomstdage for 2022 her