Partnere

Her er de uddannelser, vi arbejder sammen med. Kun fantasien sætter grænser.

Partnere
Professionshøjskolen UCC

Siden vi slog dørene op på efterskolen Northern Star Academy, har vi modtaget praktikanter fra læreruddannelsen på Professionshøjskolen UCC (tidl. Zahle). De studerende har primært stået for undervisning i årets forskellige moduler. Ikke mindre end 13 studerende har vi haft på besøg i skolen tre første leveår.

Fra UCC har vi også haft praktikanter på pædagoguddannelsen.

Partnere
Professionshøjskolen Metropol

Hvert år har vi haft en håndfuld praktikanter fra uddannelsen Risiko- og katastrofemanager på Professionshøjskolen Metropol. De studerende står både for undervisning, sport, førstehjælpskurser, projektoptimering og meget andet.

Partnere
Københavns Universitet

Fra Københavns Universitet har vi haft praktikanter fra Antropogi. Derudover har flere idrætsstuderende besøgt os i Zambia – dog ikke i deciderede praktikperioder, men i stedet med orlov fra studierne.

Partnere
Aalborg Universitet

Fra Aalborg Universitet har vi blandt andet haft studerende fra Læring og forandringsprocesser og Pædagogisk antropologi.

Partnere
Aarhus Universitet

Anthropology of Education and Globalisation. Ja, så fin er titlen på den studieretning, som vores praktikant fra Aarhus Universitet går på. Matilde har i flere omgange været på besøg i Zambia for at indsamle empiri til større opgaver og sit afsluttende speciale.

Partnere
University College Sjælland

På University College Sjælland har det en uddannelse, der hedder Sundhed og Ernæring – og hvad kunne passe bedre til den end et helt modul om netop det emne? Derfor har vi et samarbejde med UCS, som sender praktikanter ned til os flere gange om året. De studerende står for undervisningen, men er også tilknyttet børnehaven, hvor der er rigeligt at se til og på med de faglige briller.

Partnere
VIA University College

På VIA University College har vi en praktikaftale med pædagoguddannelsen, som sender studerende til Zambia for at lære og lære fra sig i vores børnehave.